Certificering

Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheden die professioneel werkgeverschap met zich meebrengt. Daarom heeft Liebr gekozen voor een professionele backoffice. One Payroll Professional Backoffice is met al haar juridische entiteiten geregistreerd bij de SNA (Stichting Normering Arbeid), NEN 4400-1 gecertificeerd èn lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Deze registratie en certificering waarborgen voor je opdrachtgevers en kandidaten dat One Payroll voldoet aan haar financiële, fiscale en administratieve verplichtingen. Wij bieden optimale zekerheid voor iedereen in de keten van het werkgeverschap en dat salarissen, afdrachten en belastingen worden betaald.

NEN 4400-1 gecertificeerd
SNA geregistreerd
ABU Lid
VCU gecertificeerd
SKA Vlees gecertificeerd
G-rekening
WKA verklaring
Zekerheid door NEN4400-1

Een onderneming die arbeidskrachten beschikbaar stelt en zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. NEN 4400-1 gecertificeerde bedrijven zijn zo ingericht dat zij voldoen aan de verplichtingen uit arbeid. Hierdoor heeft u als opdrachtgever de zekerheid dat u zo min mogelijk financieel risico loopt en vrijgesteld bent van inlenersaansprakelijkheid.

Certificering en lidmaatschap:

 NEN4400-1

 ABU Certificaat 2017

 Kenteq Certificaat

 VCU Certificaat

 KIWA Register

Registers:

Register Normering Arbeid

ABU Leden Register

IND Erkende referenten